Реклама беруу учун ушул номерлерге байланышсанар болот

жаңылыктар бөлүмү:

+996 553 181 355

жарнама бөлүмү:

+996 551 570 046, +996 (3222) 5–65–78