Реклама беруу учун ушул номерлерге байланышсанар болот

жаңылыктар бөлүмү:

+996 772 299 747

жарнама бөлүмү:

+996 553 505 080, +996 (3222) 5–65–78