Мугалимдердин 86 пайызын аялдар түзөт. Билим берүү кызматкерлери тууралуу цифралар жана фактылар

 Мугалимдердин 86 пайызын аялдар түзөт. Билим берүү кызматкерлери тууралуу цифралар жана фактылар

Бүгүн, билим берүү кызматкерлеринин күнү. Бул майрам жыл сайын дүйнөнүн 100дөн ашык өлкөлөрүндө белгиленет. Мугалимдер күнү 1994-жылы негизделген.

Кыргызстандын Билим берүү кызматкерлеринин күнүн 5-октябрда белгилөө чечими 2014-жылы Өкмөттүн токтому менен кабыл алынган.

Кыргызстанда мектепке чейинки, жалпы билим берүү, баштапкы, орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү 4 миңден ашык уюмдар иштейт. Аларда 116 миңге жакын педагогдор 2 млн. жакын тарбиялануучуларды, окуучуларды жана студенттерди тарбиялоону жана окутууну камсыз кылат.

Мектептерде эркек мугалимдерге караганда аял мугалимдер пайыз менен алганда кыйла жогору. Жалпы билим берүүчү мектептердеги мугалимдердин жалпы санынын 86 пайызын аялдар түзөт, алардын 8 пайызы директордун жана директордун орун басарынын кызматын ээлешет.

Жалпы билим берүү уюмдарында бир мугалимге орточо 17 окуучу туура келет. Анын арасында шаарлардын мектептеринде бир мугалимге орточо 21 окуучу туура келсе, ал эми айылдардын мектептеринде – 15 окуучу туура келет.

Республиканын жогорку кесиптик окуу жайларында ар бир бешинчи студент педагогдук кесипти тандаган.

Жанылыктар