Он миң мугалим беш предмет боюнча жаңы билим берүү стандарттарын үйрөнөт

0
206
Билим берүү жана илим министрлиги Азия өнүктүрүү банкынын техникалык жардамы менен 7-11-класстын мугалимдерин математика, физика, химия, биология жана география предметтери боюнча жаңы билим берүү стандарттарын окутуп жатат.

Өлкө боюнча жалпы 10 000 педагогду окутуу пландалган. Бул Билим берүү жана илим министрлигинин кызматкерлери үчүн уюштурулган “Пландаштыруу, башкаруу жана сектордун иш-аракетинин дареметин арттыруу” семинарында айтылды.

Семинарда мугалимдин кесиптик стандартынын болжолу, аттестациялоо, мугалимдин үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүсү жана аны күндөлүк педагогикалык практикасына ишке киргизүү суроолору талкууланды.

Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайрадан даярдоо боюнча республикалык институтунун директору дистанттык билим берүүнү (онлайн) колдоонуу менен квалификацияны жогорулатуу системасын реформалоо кантип ишке аша турганын көрсөттү.

Иш-чара Азия өнүктүрүү банкынын “Секторду өнүктүрүү: билим берүү системасын бекемдөө” долбоору тарабынан уюштурулду.