Мугалимдер «онлайн» режиминде окутулат

0
220

online Онлайн эфир

Педагогдордун квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо үчүн беш компьютердик класс ачылды. Эми аймактагы мугалимдер борборго барып олтурбай онлайн режиминде квалификациясын жогорулата алат.

Мурда мугалимдер эки жума лекция, семинарларды угуп, реферат жазышса, азыр бир апта дистанттык түрдө окуп, экинчи жумасында Бишкекте практика өтөйт. Жыйынтыгында электрондук тесттен өтүшөт.

Буга чейин курстардын тематикасы теориялык билимди өнүктүрүүгө багытталса, азыр окутуунун темалары мектеп, бала бакча боюнча практикалык жөндөмдөрдү өнүктүрүүгө багытталган. Педагогдорго жаңы билим берүү да үйрөтүлүп, максат коюу технологиялары, өз ара интерактивдүү байланышуу, окутуунун заманбап технологияларын колдонуу боюнча практикалык жөндөмдөр үйрөтүлөт.

Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуунун бул ыкмасы окуудан өткөн педагогдордун санын жылына 2000ден 8000ге чейин жеткире алат. Мындан сырткары дистанттык окутуу республикалык бюджеттен каржыланган мугалимдердин командировакалык чыгашасын эки эсеге азайтат.

Дистанттык окутуу бул жылы Чүй облусундагы мугалимдер үчүн уюштурулду. 2020-жылдан тартып бул ыкма өлкөнүн бардык облустарында жүрүзүлө баштайт.

Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.