Чын бакыт

0
692
Girl hand holding colorful balloons. happy birthday party. vintage filter effect

Чындап ойлонсом, бактылуу болуунун не экенин билбейт экемин.

Терсинче, бактысыздыкты чакыруунун анык чеберимин. Колдо барды кадырлабаймын, сактай билбеймин. Качан колумдан чыгып кеткенде гана карапайым жакшылыктан айрылып калганымды түшүнөмүн.

Керексиз убайым, ойдон чыгарып алган кайгы-муңга берилгеним ошончолук, бак кушунун конгонун да сезбей калам.

Канча ирет сүрөткө түшүп, оюмду канчалык күндөлүккө жазсам да, санаамдагы бактылуу кездерди тиркеп коё турган тетиктин табылбаганы-ай…

Балача кубанып, кубанычтуу кездерди жадыман өткөзүп жибербей,ой боюман тизмектеп өткөрүү пайдалуубу деп калам…

Азыр кышпы, жазбы, ал маңыздуу эмес… Өзүңдү тирүү сезип, бар экениңди билүү үчүн терезени ачуунун, же күн тийген дөбөгө кароонун кажети чамалуу…

Болгону көкүрөк көзүң ойгонсо болду. Өмүр кандай болсо, ошол абалында кабылда… Сыяктуу дегенди токтотуп, бар болууну үйрөн…

Баян Акпаралиевнанын ФБ баракчасынан алынды…