Улам бир көйгөй, кыйынчылык, чарчадыңызбы? Анда бул сизге…

0
1208

Бир жолу кызы атасына даттанат:

— Жашоодон ушунчалык чарчадым, бардыгы мага каршы, улам бир кыйынчылык, улам бир көйгөй чыга берип тажатты, жашагым да келбей калды, деги эмне кылам, ата?

Атасы унчукпастан отко үч окшош мискейди коюп, биринчисине сабиз, экинчисине жумуртка, үчүнчү мискейге кофе салды.

Суу бир аз кайнагандан кийин суудан сабиз менен жумуртканы алып чыгып, үчүнчү мискейден чөйчөккө кофе куйду.

— Бир нерсе өзгөрдүбү? — деп сурады атасы кызынан.

— Ооба… Жумуртка менен сабиз бышты, кофе сууда эриди, — деп жооп берди кызы.

— Жок, кызым, бул бир караган кишиге ушундай көрүнөт. Көңүл коюп карачы, — сабиз катуу эле, ысык сууга түшкөндө жумшарды. Ичи суюк, тийип койсо жарылып агып калчудай болгон жумуртка катуу затка айланды. Албетте, экөөнүн тең сырткы көрүнүшү көп өзгөргөн жок, бирок ысык сууга түшкөндө ички түзүлүшү өзгөрүүгө дуушар болду. Адамдар да дал ушундай, – күчтүү адамдар кыйынчылыкты көтөрө албай алсыз жанга айланып, ал эми назик, үлпүлдөгөн адамдар жумуртка сыяктуу кыйынчылыктарга чыйралып, күчтүү адамга айланышы мүмкүн…

— А анда кофечи? — деп сурады кызы.

— О! Эң кызыктуусу ушул! Кофе толугу менен өзүнө тааныш эмес чоочун чөйрөдө эрип кетти да, өзү гана эмес, ошол чөйрөнү да өзгөрттү. Жөнөкөй суу жыттуу кофеге айланды. Кээ бир адамдар да ошол сыяктуу, айлана-чөйрөсүн өзгөртүп, гүлдөтүп жиберүүгө жөндөмдүү, –деп жооп бериптир атасы.